Chia sẻ 16 điểm ngữ pháp nền tảng bắt buộc phải học

Sau đây là các điểm ngữ pháp nền tảng quan trọng, cả nhà ghi chú lại và học dần dần nhé. 
 

1. Các thì, trong đó tập trung các thì phổ biến nhất: simpre present, present perfect, simple past, simple future, present continuous, past perfect, past continuous, new future 
2. Cấu trúc câu (simple, complex, compound sentence) 
3. Mạo từ 
4. Subject - Verb Agreement 
5. Verb + Verb patterns (V + V-ing/ to infinitive)
6. Giới từ (Adj/Verb/Noun + preposition)
7. Mệnh đề If
8. Relative Clause 
9. Modal Verbs 
10. Passive Voice 
11. Noun Phrase 
12. Adverbial Phrase
13. So sánh (so sánh nhất, hơn kém, bằng)
14. Linking Words & Phrases 
15. Participles (present participle, past participle, perfect participle) 
16. Punctuation

Đang xem "16 điểm ngữ pháp nền tảng bắt buộc phải học"

Xem thêm các Tài liệu tiếng anh khác

Có thể bạn quan tâm "Luyện thi Toeic""Học tiếng anh tại Hà Nội"

Facebook: Tiếng Anh New LightCác bài viết mới

Các tin cũ hơn

Không có tin nào