Tài liệu tiếng anh

Những Câu Giao Tiếp Căn Bản

Những Câu Giao Tiếp Căn Bản

Chia sẻ một vài câu giao tiếp căn bản
Câu Hỏi Đuôi

Câu Hỏi Đuôi

Chia sẻ cách sử dụng câu hỏi đuôi trong tiếng anh
Cách dùng của almost, most, one, all

Cách dùng của almost, most, one, all

Cách dùng của almost, most, one, all
Những Câu Nói Hay Dùng Của Teen

Những Câu Nói Hay Dùng Của Teen

Những câu nói hay dùng của teen
Từ Vựng Về Bóng Đá

Từ Vựng Về Bóng Đá

Những từ vựng về bóng đá mà chúng ta dễ dàng bắt gặp khi xem bóng đá ngoại hạng
Từ Vựng Tiếng Anh Về Côn Trùng

Từ Vựng Tiếng Anh Về Côn Trùng

Côn Trùng trong tiếng anh là gì ?
Từ vựng tiếng anh chuyên ngành khách sạn

Từ vựng tiếng anh chuyên ngành khách sạn

Từ vựng tiếng anh chuyên ngành khách sạn
30 Biển Báo Thông Dụng Nhất

30 Biển Báo Thông Dụng Nhất

30 biển báo thông dụng nhất
Những Cụm Từ Nối Thường Dùng Trong Văn Viết

Những Cụm Từ Nối Thường Dùng Trong Văn Viết

Những Cụm Từ Nối Thường Dùng Trong Văn Viết
Những Từ Nóng Thường Dùng

Những Từ Nóng Thường Dùng

Những từ mà teen Mỹ thường dùng trong giao tiếp
Từ vựng tiếng anh về môi trường

Từ vựng tiếng anh về môi trường

Từ vựng tiếng anh về môi trường
Từ Vựng Mô Tả Vị Của Thức Ăn

Từ Vựng Mô Tả Vị Của Thức Ăn

Từ Vựng Mô Tả Vị Của Thức Ăn
Từ Vựng Về Giao Thông

Từ Vựng Về Giao Thông

Những từ vựng về giao thông bổ ích
Từ Vựng Tiếng Anh Trong Y Học

Từ Vựng Tiếng Anh Trong Y Học

Đọc những bệnh bằng tiếng anh
Vị Trí Của Danh-Động-Tĩnh-Trạng Từ

Vị Trí Của Danh-Động-Tĩnh-Trạng Từ

Hướng dẫn viết câu chuẩn có đầy đủ danh từ , động từ , tính từ , trạng từ
Hướng dẫn sử dụng tân ngữ trong tiếng anh

Hướng dẫn sử dụng tân ngữ trong tiếng anh

Tân ngữ trong tiếng anh là một phần quan trọng. Tân ngữ (Object) là từ hoặc cụm từ chỉ đối tượng bị tác động bởi chủ ngữ. ITC sẽ hướng dẫn các bạn
Giới từ

Giới từ

Giới từ
Cách Sử Dụng Need

Cách Sử Dụng Need

Vị trí và cách sử dụng Need trong câu
Ý Nghĩa Của NEITHER

Ý Nghĩa Của NEITHER

Ý nghĩa của Neither và các cách sử dụng
Từ vựng tiếng anh chuyên ngành Kế Toán

Từ vựng tiếng anh chuyên ngành Kế Toán

Từ vựng tiếng anh chuyên ngành Kế Toán
Video
Doanh nghiệp ITC đào tạo