Chia sẻ các kỹ năng trong công việc bằng tiếng anh

communication skills: kĩ năng giao tiếp

teamwork skills: kĩ năng làm việc nhóm

negotiation skills: kĩ năng đàm phán

event management skills: kĩ năng quản lí sự kiện

problem-solving skills: kĩ năng giải quyết vấn đề

public-speaking skills: kĩ năng nói trước đám đông

computer skills/ PC skills: các kĩ năng vi tính

Internet Users Skills: kĩ năng sử dụng các ứng dụng trên mạng

Time management skills: kĩ năng quản lí thời gian

Presentation skills: kĩ năng thuyết trình

Decision-making skills: kĩ năng đưa ra quyết định

Sales skills: kĩ năng bán hàng

Đang xem "Chia sẻ các kỹ năng trong công việc bằng tiếng anh"

Tham khảo thêm Tài liệu tiếng anh

Xem thêm "Tiếng anh cho trẻ em", "Tiếng anh cho người lớn tuổi"

Xem thêm Một Vài Cặp Từ Trái Ngược NhauCác bài viết mới

Các tin cũ hơn