Chia sẻ với các bạn cách nói về giờ trong tiếng anh

A. Cách nói chung (đây là cách nói đơn giản nhất)

- Chúng ta chỉ nói Số giờ + Số phút
- Ví dụ:
1h58: one fifty-eight
3h45: three forty-five
5h20: five twenty
 

B. Cách nói giờ hơn (số phút hơn)

- Để nói giờ hơn, trong tiếng Anh dùng từ “past”. Công thức của nó như sau:
Số phút + past + số giờ
- Ví dụ:
7h20: twenty past seven
10h10: ten past ten
3h15: a quarter past three (15 phút = a quarter)
 

C. Cách nói giờ kém ( số phút >30)

- Đối với giờ kém chúng ta dùng từ “to“. Công thức của nó như sau:
Số phút + to + số giờ
- Ví dụ:
8h40: twenty to nine
1h55: five to two
11h45: a quarter to twelve 

Xem thêm các tài liệu tiếng anh khác

Có thể bạn đang quan tâm "Luyện thi TOEIC""Học tiếng anh tại Hà Nội"Các bài viết mới

Các tin cũ hơn