Chia sẻ các cụm từ chỉ số lượng

A range of mountain: một dãy núi
A set of tool: một bộ dụng cụ
A series of events: một chuổi các sự kiện
A piece of news: một bản tin
A piece of advice: một lời khuyên
A piece of gold jewelry: một món nữ trang bằng vàng
A bottle of milk/water/wine: một chai sữa/nước/rượu
A cup of coffee/tea: một tách cà phê/trà
A can of beer/coke/soda: một lon bia/nước ngọt/soda
A comb of bananas: một nải chuối
A fall of rain: một trận mưa
A fleet of ship: một đoàn tàu
A flight of stairs: một dãy bậc thang
A mass of hair: một mớ tóc
A pack of card: một bộ bài
A pencil of rays: một chùm tia sáng
 

Đang xem "Chia sẻ các cụm từ chỉ số lượng"

 Các bài viết mới

Các tin cũ hơn