Chia sẻ các giới từ và cách sử dụng trong câu

cách giới từ và cách sử dụng trong câu

"BY"

• by accident = by chance = by mistake: tình cờ

• by air: bằng đường không

• by far:cho đến tận bây giờ

• by name: có tên là

• by oneself:một mình

• by the way:nhân tiện đây

• by heart:học thuộc lòng

• by surprise: 1 cách kinh ngạc

• by cheque: bằng ngân phiếu

• by coincidence: ngẫu nhiên

 

"FOR"

• for fear of: lo sợ về

• for life:cả cuộc đời

• for the foreseeable future: 1 tương lai có thể đoán trước

• for instance = for example: chẳng hạn

• for sale: bày bán

• for a while:1 chốc, 1 lát

• for the moment: tạm thời

• for the time being: tạm thời

• for ages: đã lâu rùi= for a long time

• for ever: mãi mãi

• for a change: thay đổi

 

"AT"

• at any rate: bất kì giá nào

• at disadvantage: gặp bất lợi

• at fault: sai lầm

• at present: hiẹn tại, bây giờ

• at times:thỉnh thoảng

• at risk: đang gặp nguy hiểm

• at first sight: ngay từ cái nhìn đầu tiên

• at first: đầu tiên

• at a glance: liếc nhìn

• at last: cuối cùng

• at the end of: đoạn cuối

• at least: tối thiểu

• at a loss: thua lỗ

• at a profit: có lãi

• at sea: ở ngoài biển

• at once: ngay lập tức

• at war:đang có chiến tranh

• at work: đang làm việc

 

"WITHOUT"

• without a chance:không có cơ hội

• without a break:không được nghỉ ngơi

• without doubt:không nghi ngờ

• without delay: không trậm trễ, không trì hoãn

• without exception: không có ngoại lệ

• without fail: không thất bại

• without success: không thành công

• without a word: không một lời

• without warning:không được cảnh báo

 

"ON"

• on average: tính trung bình

• on behalf of: thay mặt cho

• on board:trên tàu

• on business: đang công tác

• on duty: trực nhật

• on foot: băng chân

• on fire: đang cháy

• on the contrary to: tương phản với

• on one's own: một mình

• on loan: đi vay mượn

• on the market:đang được bán trên thị trường

• on the phone:đang nói chuyện điện thoại

• on strike: đình công

• on time: đúng giờ

• on the verge of: đang đứng bên bờ/ sắp sửa

• on a diet: đang ăn kiêng

• on purpose: cố tình

• on the other hand: mặt khác

• on trial: trắc nghiệm

 

"under"

• under age: chưa đến tuổi

• under no circumstance: trong bất kì trường hợp nào cũng không

• under control: bị kiểm soát

• under the impression: có cảm tưởng rằng

• under cover of: đọi lốp, giả danh

• under guarantee: đc bảo hành

• under pressure: chịu áp lực

• under discussion: đang đc thảo luận

• under an (no) obligation to do : có (không) có bổn phận làm j

• under repair: đang được sửa chữa

• under suspicion:đang nghi ngờ

• under stress:bị điều khiển bởi ai

• under one's thumb:

• under the influence of: dưới ảnh hưởng của

• under the law:theo pháp luật

 

" IN"

• in addition: ngoài ra, thêm vào.

• in advance: trước

• in the balance:ở thế cân bằng

• in all likelihood:có khả năng

• in common:có điểm chung

• in charge of: chịu trách nhiệm

• in dispute with sb/st:trong tình trạng tranh chấp với

• in ink: bằng mực

• in the end: cuối cùng

• in favor of: ủng hộ

• in fear of doing st: lo sợ điều gì

• in (good/ bad) condition: trong điều kiện tốt or xấu

• in a hurry:đang vội

• in a moment:một lát nữa

• in pain:đang bị đau

• in the past:trước đây

• in practice: đang tiến hành

• in public:trước công chúng

• in short: tóm lại

• in trouble with: gặp rắc rối về

• in time:vừa kịp giờ

• in turn:lần lượt

• in silence:trong sự yên tĩnh

• in recognition of: được công nhận

 

"OUT OF"

Out of work : thất nghiệp

Out of date : lỗi thời

Out of reach : ngoài tầm với

Out of money : hết tiền

Out of danger : hết nguy hiểm

Out of use : hết sài

Out of the question : không bàn cãi

Out of order : hư

Out of sight, out of mind: xa mặt cách lòng.

 

"FROM"

• from now then on: kể từ ngày bây giờ trở đi

• from time to time: thỉnh thoảng

• from memory: theo trí nhớ

• from bad to worse: ngày càng tồi tệ

• from what I can gather: theo những gì tôi biết

 

"WITH"

• with the exception of: ngoại trừ

• with intent to : cố tình

• with regard to: đề cập tới

• with a view to + Ving : với mục đích làm gì

 

Đang xem "Các giới từ và cách sử dụng trong câu"

Xem thêm "Tài liệu tiếng anh", "Tiếng anh cho người đi làm", "Tiếng anh cho người lớn tuổi"

>>Bài trước: Cách Sử Dụng NeedCác bài viết mới

Các tin cũ hơn