10 câu tiếng anh thông dụng mọi người cùng học nhanh nhé

1. Poor you/me/him/her..! - Tội nghiệp bạn/tôi/cậu ấy/cô ấy.
2. Got a minute? - Đang rảnh chứ?
3. Give me a certain time! - Cho mình thêm thời gian.
4. to argue hot and long - cãi nhau dữ dội, máu lửa
5. I’ll treat! - Chầu này tao đãi!
6. I’ll be shot if I know - Biết chết liền ( câu này quá hay )
7. Provincial! - Sến.
8. Discourages me much! - Làm nản lòng.
9. It's a kind of once-in-life! - Cơ hội ngàn năm có một.
10. The God knows! - Chúa mới biết được.
 

Đang xem "10 câu tiếng anh thông dụng"Các bài viết mới

Các tin cũ hơn