In the morning convincing yourself its not important

"Saying you'll wake up early in the morning to get something done, then in the morning convincing yourself it's not important"
"Bạn nghĩ rằng, sáng mai mình sẽ dậy sớm để hoàn tất một số việc, nhưng sáng hôm sau bạn lại thuyết phục chính mình là nó không quan trọng"


Các bài viết mới

Các tin cũ hơn