Câu hỏi "Làm sao để đặt câu hỏi trong tiếng anh?" được rất nhiều bạn quan tâm, nhất là những người mới học.

làm sao để đặt câu hỏi tiếng anh

Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đặt câu hỏi một cách đơn giản, dễ dàng.

I. ĐỔI SANG CÂU NGHI VẤN 
Ở đây mình cứ tạm hiểu câu nghi vấn là câu có nội dung là muốn hỏi xem có phải như thế không ,và câu trả lời là :có ,đúng ,phải (yes)hoặc là : không phải ,không có (no)
Bạn có bao giờ gặp cách đổi sang nghi vấn như thế này không ?
He liked it 
-> Was he like it?
Mình thì gặp hoài à! Nhất là những người mới học tiếng Anh .Vậy làm sao giúp tránh những lổi này ? Hãy nắm vững phương pháp dưới đây nhé !
Làm câu nghi vấn tức là phải chuyển động từ ra trước chủ từ ,nhưng nếu chỉ có vậy thì đơn giản quá phải không các bạn ? khổ nỗi là chỉ có một số động từ là có thể di chuyển ra trước chủ từ ,còn lại hầu hết không thể di chuyển được .Trong trường hợp này người ta phải tìm những chữ nào đó "thế thân " cho động từ để đem ra trước chủ từ .Và trong tiếng Anh có 3 chữ như vậy ,đó là " DO, DOES và DID ,mà mình thường gọi là trợ động từ 
Vậy khi nào phải dùng chữ nào?
-Nếu thì hiện tại mà chủ từ là số nhiều (tức là từ 2 người /vật trở lên)hoặc chủ từ là I ,You thì dùng DO 
ex:
They like it.
->Do they like it ?
-Nếu chủ từ là số ít (một người /vật ) thì dùng DOES
ex:
She likes it 
-> Does she like it? 
Nếu thì quá khứ thì dùng DID (số ít số nhiều gì cũng vậy)
ex:
She liked it 
->Did she like it ?
Lưu ý khi có mượn trợ động từ thì động từ phải trở về nguyên mẫu (không thêm s,es ,ed )
Tóm tắt cách làm như sau :
Hãy nhìn phía sau chủ từ xem có động từ đặt biệt không ,nếu có thì chuyển ra trước chủ từ ,nếu không có thì mượn trợ động từ : do does ,did
Các động từ đặt biệt có thể chuyển ra trước chủ từ để làm thành câu nghi vấn là :
IS ,AM ,ARE ,WAS ,WERE.
WILL ,WOULD.
CAN ,COULD.
MAY ,MIGHT .
SHALL ,SHOULD.
MUST.
....
Còn một số chữ nữa nhưng ít gặp các bạn mới học tiếng Anh chỉ cần nhớ các chữ trên là đủ .
ex:
she was good.
nhìn sau chủ từ thấy có WAS là động từ đặt biệt ,ta chuyển ra trước :
->was she good ?
she likes it .
nhìn trong câu không có động từ đặt biệt nên phải mượn trợ động từ ,vì là thì hiện tại ,chủ từ là she (số ít ) nên ta mượn does 
->Does she like it ?(nhớ bỏ s sau chữ like )
Khá dễ phải không các bạn !
II. CÁCH ĐẶT CÂU HỎI CHO TỪ GẠCH DƯỚI
Trước khi làm phần này các bạn cần phải biết cách đổi sang câu nghi vấn ở phần trên
Các bứơc làm như sau:
1) Bước 1:
Đổi sang nghi vấn 
ex:
She went to school at six o'clock.
Bước 1 ta đổi sang nghi vấn:
-> Did she go to school at six o'clock.
2) Bước 2:
Đổi cụm từ gạch dưới thành chử hỏi (what,when,how...) ,đem đặt ở đầu câu
Trở lại ví dụ trên ta làm tiếp bước 2 : ta thấy từ gạch dưới là at six o'clock.
-> đổi thành "what time" xong đem đặt ở đầu câu
-> What time did she go to school ?
Vậy là xong ! Nhưng vấn đề là phải biết cách dùng chữ hỏi .Dưới đây là một số cách đổi sang chữ hỏi :
-Vật dùng What
-Người -> who
-Nơi chốn -> where
-Thời gian -> when
-Giờ -> what time 
-Mệnh đề có Because -> why
-Phương tiện đi lại -> how 
-Số lượng -> how many + danh từ số nhiều ,how much + danh từ số ít không đếm được 
-Khoảng thời gian -> how long
Riêng trường hợp gạch dưới động từ thì dùng WHAT và thêm do hoặc doing vào chổ động từ 
ex:
* He drank milk at the canteen yesterday
-> What did he do at the canteen yesterday ? (thêm do vào chổ động từ drank )
* He is eating at the moment
bước 1 : đổi sang nghi vấn 
-> Is he eating at the moment 
bước 2: đổi chữ gạch dưới thành chữ hỏi
-> What is he doing at the moment ? (thêm doing vào chổ động từ eating )
Đến đây thì các bạn có thể hiểu rõ cách làm rồi chứ
 

Đang xem "Hướng dẫn đặt câu hỏi trong tiếng anh"

Thảm khảo thêm tài liệu tiếng anh hay


Các bài viết mới

Các tin cũ hơn