Chia sẻ một số tiền tố trong tiếng anh

1, Co(cùng)
Eg: co-auther(đồng tác giả), co-development(cùng phát triển)
 
2,Ex(cũ)
Eg: ex-teacher(giáo viên cũ), ex-wife(vợ cũ)
 
3,Inter(giữa về không gian)
Eg:intercity(giữa thành phố), interuniversity..
 
4, Mono(một)
Eg: mono-tone(đồng điệu)
 
5, Mis(sai)
Eg: misunderstand(hiểu nhầm),
 
6,Mini(nhỏ)
Eg:miniparty(một bữa tiệc nhỏ)
 
7,Multi(nhiều)
Eg: multi-wife(nhiều vợ), multi-choice(nhiều sự lựa chọn)
 
8,out (quá)
Eg:out-grow(quá to, quá già), out-sleep
 
9,over (quá nhiều-too much)
Eg: over-sleep(ngủ quên), over-confident(quá tin)
 
10,post (sau-after)
Eg:post-wedding, post-graduate
 
11, Pre (giữa)
Eg:pre-war
 
12,re(lại)
Eg: re-cook, re-act,repeat
 

Đang xem "Chia sẻ một số tiền tố trong tiếng anh"

Tham khảo thêm Tài liệu tiếng anh


Các bài viết mới

Các tin cũ hơn