Chia sẻ những cặp từ trái ngược nhau trong tiếng anh

chia sẻ những cặp từ trái ngược nhau trong tiếng anh
to converge on: đổ về
to diverge: xuất ra
to import: nhập khẩu
to export: xuất khẩu
to inhale: hít vào
to exhale: thở ra
to include: bao gồm
to exclude: loại trừ
to be inbound: hồi hương
to be outbound: xuất cảnh
upstream: ngược dòng
downstream: xuôi dòng
in a favorable wind: cùng chiều gió
in an adverse wind: ngược chiều gió
up the wind: ngược gió
down the wind: xuôi gió
in the same direction: đi cùng chiều
in the opposite direction: đi ngược chiều
in a direct ratio: tỉ lệ thuận
in a reverse ratio: tỉ lệ nghịch
clockwise: cùng chiều kim đồng hồ
counter-clockwise: ngược chiều kim đồng hồ

Đang xem "Chia sẻ những cặp từ trái ngược nhau trong tiếng anh"

Tham khảo thêm Tài liệu tiếng anh

 Các bài viết mới

Các tin cũ hơn