Một vài câu giao tiếp khi gặp bạn bè

những câu tiếng anh giao tiếp với bạn bè
 
1. Speak of the devil : Thiêng thế mới nhắc tới đã thấy đến...
2. Over my dead body: Bước qua xác tôi.
3. Never in my life: Thề cả đời tôi.
4. Remember me to someone: Cho tôi gửi lời hỏi thăm....
5. Right away : Ngay tức khắc
6. You are too much : Bạn rắc rối quá.
7. With please: Sẵn sàng hân hạnh
8. Break a leg! = Good luck !: Chúc may mắn!
9. Watch your tongue! and Watch your mounth. Nói phải giữ mồm miệng chứ.
10. Same to you: Bạn cũng vậy thôi
 

Đang xem "Một vài câu giao tiếp khi gặp bạn bè"

Xem thêm cái tại liệu khác tại đây


Các bài viết mới

Các tin cũ hơn