Chia sẻ một số câu nói tiếng anh bổ sung cho kĩ năng viết

1. Never laugh at anyone's dream: Đừng bao giờ cười nhạo ước mơ của ai đó.
2. The only wrong thing would be to deny what your heart truly feels: Điều sai lầm lớn nhất là phủ nhận những gì trái tim thực sự cảm nhận.
3. It only takes a second to say I LOVE YOU, but it will take a life time to show you how much: Chỉ cần 1 giây để nói ANH YÊU EM, những sẽ phải mất cả đời để bạn biết mức độ yêu như thế nào.
4. How can you love another if you don't love yourself?
Làm sao có thể yêu nổi người khác khi chính bạn ko yêu bản thân mình?
5. I would rather be poor and in love with you, than being rich and not having anyone: Tôi thích nghèo mà được yêu, còn hơn là giàu mà không có ai yêu (sến)

Đang xem "Chia sẻ một số câu nói tiếng anh bổ sung cho kĩ năng viết"

Xem thêm các tài liệu khác


Các bài viết mới

Các tin cũ hơn