Chia sẻ những câu nói hay dùng của TEEN hiện nay

Chia sẻ những câu nói hay dùng của TEEN hiện nay

to defame: dìm hàng
e.g. Don't try to defame me.
 
the shoot the breeze: chém gió
e.g. Stop shooting the breeze!
 
to talk through one's hat: thích thể hiện
e.g. It's who likes to talk through his hat.
 
to talk right as rain: nói như đúng rồi
e.g. You talked right as rain
 
to take a selfy: chụp hình tự sướng
e.g. Let's take some selfies
 
to shy stone: ném đá
e.g. Lệ Rơi is often shied stone
 
tail wags dog: ngu mà thích thể hiện
e.g. Do you know what " tail wags dog" mean
 
How can it be otherwise : chuẩn ko cần chỉnh
 

Đang xem "Chia sẻ những câu nói hay dùng của TEEN hiện nay"

Xem thêm các tài liệu tiếng anh khác


Các bài viết mới

Các tin cũ hơn