Phân loại ĐỘNG TỪ tiếng anh (VERBS)

phân loại động từ tiếng anh

Động từ tiếng anh được phân ra làm 8 loại chính như sau:

1. ACTION VERBS - ĐỘNG TỪ HÀNH ĐỘNG

Những từ nói về người hoặc vật làm gì được gọi là động từ hành động
Ex: The boy often plays football.

2. THE SPECIAL VERB “BE” - ĐỘNG TỪ ĐẶC BIỆT “BE’’

Không phải tất cả động từ đều chỉ hành động. Động từ “BE’’ đặc biệt bởi vi nó cho biết người nào đo hoặc vật nào đó như thế nào. Nó chỉ 1 trạng thái vì thế nó được gọi là động từ trạng thái AM / IS/ARE/ WAS/ WERE/ WIL BE.

3. MAKING THE SUBJECT & VERBS AGREE - TƯƠNG HỚP GIỮA CHỦ TỪ & ĐỘNG TỪ

Động từ trong mỗi 1 câu phải tương hợp với chủ từ. Chủ từ chỉ người, nơi chốn hoặc vật được nói đến trong câu. Nếu chủ từ là số ít thì động từ ở số ít và ngược lại.

4. VERBS TENSES - THÌ CỦA ĐỘNG TỪ

Thì của động từ cho biết thời gian cỉa hành động. Thì của động từ có thể diễn tả thời gian ở quá khứ, hiện tại hoặc tương lai (hành động Đã - Đang - Sẽ xảy ra).

5. IRREGULAR VERBS - ĐỘNG TỪ BẤT QUI TẮC

Một số động từ không thành lập thì quá khứ bằng cách thêm ED vào sau động từ chính. Cách viết của chúng khác hẳn ở thì quá khứ. Những động từ này là động từ bất qui tắc.

6. MAIN& HELPING VERBS - ĐỘNG TỪ CHÍNH VÀ TRỢ ĐỘNG TỪ

Động từ chính là động từ quan trọng nhất trong câu. Trợ động từ cùng tham gia với động từ chính để cho ta biết thêm về hành động được diễn tả bởi hành động chính.

7. CONTRACTION - DẠNG RÚT GỌN

Là dạng kết hợp giữa 2 từ. Một dấu (‘) – thay thế cho mẫu tự hoặc các mẫu tự thiếu
Ex: the books were not there = the books weren’t there.

8. EXACT VERBS - ĐỘNG TỪ CHÍNH XÁC

Có nhiều động từ diễn tả cùng 1 hành động dù cho chỉ một số chúng phù hợp cho các tình huống đặc biệt. Những động từ này làm cho việc mô tả thêm phần mượt mà, chính xác hơn.
 

 Các bài viết mới

Các tin cũ hơn