Chia sẻ một số thành ngữ tiếng anh hay

mot so thanh ngu tieng anh hay
Đen như quạ.................As black as crow
Chăm chỉ như ong...................As busy as a bee
Ranh như cáo.............As cunning as a fox
Béo như lợng.............As fat as a pi
Dữ như cọp...............As fierce as a lion
Ác như hùm...........As fierce as a tiger
Trơn như lươn.............As slippery as an eel
Chậm như rùa.............As slow as a tortoise
Chậm như sên.............As slow as a snail
Hôi như chồn.........As stink as a polecat
Đông như kiến..........As thick as ants
Ướt như chuột lột........As wet as a drowned rat
Như nước đổ đầu vịt..........Like water off a duck’s back
Đánh nhau như chó với mèo................To fight like cat and dog
Hót như chim..............To sing like a bird
Bám dai như đỉah................To stick like a leec
Bơi như rái cá...............To swim like a fish

Đang xem "Một số thành ngữ tiếng anh"Các bài viết mới

Các tin cũ hơn